Nema komentara

Do kada će divljati cijene stanova

Cijene stanova drastično su porasle, prije svega u Zagrebu i na moru, a novi poticaj rastu cijena dale su subvencije za stambene kredite

Kod nekretnina u Hrvatskoj uočljiv je trend da se čak i cijene stanova koji su već dulje vrijeme na tržištu, u nekim slučajevima i više od godine dana, suprotno logici, povećavaju. Dalibor Dobrić je za DW pitao stručnjake o čemu se radi (tekst uz dozvolu autora prenosimo u cijelosti):

Uoči novog kruga subvencija za stambene kredite cijene nekretnina su očekivano počele dodatno rasti, osobito na tržištu Zagreba te na moru. Cijene korištenih stanova na određenim lokacijama počele su se opasno približavati cijenama novogradnje, premda su i one porasle.

>> Subvencije poskupile stanove, kada je pravi trenutak za kupnju

Prati li se podrobnije cijene nekretnina uočljiv je trend da se čak i cijene stanova koji su već dulje vrijeme na tržištu, u nekim slučajevima i više od godine dana, suprotno logici, povećavaju, ali i da cijene u oglasima variraju ovisno o tome koja ih je agencija dala u oglasnike.

Što potiče rast cijena

Što tjera cijene vrtoglavom brzinom prema gore? Jedan je razlog svakako državna intervencija. Subvencije se dijele u vrlo kratkom roku pa kupci pristaju i na cijene koje im “pojedu” veći dio subvencije.

No, tu je i pozitivna ekonomska situacija, te niske kamate na štednju, zbog čega ljudi štednju prebacuju u nekretnine, kaže Boro Vujović, vlasnik zagrebačke agencije Opereta i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, koji iznosi podatak da je do svibnja njegova agencija zabilježila 60 posto svih kupovina stanova u gotovini, što je daleko više nego prije.

 

>> Cijene nekretnina vrtoglavo rastu, Vlada skresala poticaje na stambenu štednju

“U psihologiji Hrvata je štednja u ciglama, nismo naučili na zlato, dionice, obveznice”, kaže on i dodaje da ljudi razmišljaju i o budućnosti u kojoj je upitno kakve će biti i hoće li uopće postojati mirovine, dok nekretnina koju se iznajmljuje uvijek nosi nekakav prihod.

Nitko ne voli gubiti

No, što uzrokuje ponekad i drastična povećanja cijena, u nekim slučajevima i nekretnina koje ni po nižoj cijeni mjesecima nisu našle kupca, a na kakve nailaze kupci na hrvatskom tržištu?

Kod velikog broja hrvatskih građana bogatstva su na neki način “zarobljena” u nekretninama i ako se tu nekretninu ne uspije unovčiti kako je planirano, bogatstvo se gubi, a nema drugog načina da se stekne, objašnjava asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Zagreb, Nikola Erceg, koji s profesorom Zvonimirom Galićem vodi i kolegij Psihologija potrošačkog ponašanja.

Sa psihološke strane, kaže on, razlozi za takvo ponašanje prodavatelja stanova proizlaze iz prvenstveno tzv. “averzije prema gubitku”.

“Naime, ljude daleko više ‘boli’ količina novca koji će izgubiti (u ovom slučaju primjerice, ako ne prodaju nekretninu po cijeni koju su si zadali, ljudi imaju osjećaj da gube novac), nego što bi ih veselio dobitak iste te količine novca (kad bi se ‘bol’ i ‘radost’ mogle nekako staviti na istu skalu).”

“Laički, ljudi jednostavno ne vole gubiti, a u kontekstu prodaje nekretnina, ljudi riskiraju s višim cijenama i nemogućnošću da prodaju nekretninu samo kako ne bi doživjeli osjećaj gubitka, iako je taj gubitak ustvari subjektivan (u odnosu na ono što su si oni sami zacrtali), a ne mora biti i objektivan (u odnosu na objektivnu cijenu nekretnine). Pritom se često zanemaruje i cijena takvog ‘kockanja’: što se propustilo zbog toga što se nekretnina još uvijek nije pretvorila u likvidan novac i je li novac, za vrijeme čekanja, mogao biti investiran kvalitetnije nego da stoji ‘zarobljen’ u nekretnini”, kaže Erceg.

Ono što je naše to više vrijedi

Drugi fenomen, nastavlja, je socijalno uspoređivanje.

“Mi smo socijalna bića i većinu informacija bitnih za preživljavanje i uspjeh u životu dobivamo od ljudi iz naše okoline. Ljudi su izrazito skloni zaključke o svom statusu ili stanju izvoditi iz usporedbi s drugima. Nije čudno da ljudi onda cijene svojih nekretnina formiraju prema tome kako su drugi cijenili svoje nekretnine i tu se onda napuhuje balon cijena”, kaže Erceg.

A zašto neki ljudi precjenjuju svoje nekretnine mogao bi objasniti treći zanimljiv fenomen, tzv. “efekt posjedovanja”, kaže Erceg. On se odnosi na činjenicu da ljudi jednostavno više vrednuju neku stvar ako je posjeduju nego ako je ne posjeduju.

“Efekt posjedovanja najljepše se ilustrira primjerom istraživanja u kojem su korištene šalice za kavu. Polovici ljudi koji su pozvani na istraživanje poklonjena je po ničem posebna šalica za kavu, a polovici nije. Njihov zadatak bio je samo procijeniti koliko vrijedi ta šalica – oni kojima je šalica poklonjena procjenjivali su njezinu vrijednost i duplo većom u odnosu na one kojima šalica nije poklonjena.

>> Hrvati opet pojačano ulažu u nekretnine, koliko je to mudro

Kad su nekretnine u pitanju, situacija je znatno kompleksnija: mnogo više vrijede, u njih su utkane možda godine ulaganja i brige, a ulogu vjerojatno igraju i emocije. Iz te perspektive, ne čudi što građani svoje nekretnine vrednuju puno više no što agencije smatraju da je objektivno ili što bi kupci bili voljni platiti”, zaključuje Erceg.

Očekuje se stabilizacija

A dokle se takva situacija na tržištu može nastaviti? Boro Vujović iz Operete smatra – ne još dugo.

Scenarij ispuhivanja balona iz 2008. se neće dogoditi, kaže Vujović, jer je situacija drugačija. Tada je tržište bilo neiskusno, dogodila se svjetska kreditna kriza, rast švicarskog franka, vladala je velika nezaposlenost koje danas nema, a i banke su postrožile kriterije i ljudi se ne zadužuju za 100 posto iznosa kao tada.

“Dogodit će se smirivanje situacije i stabilizacija na ovim nivoima, može se dogoditi neka kriza, ali ona neće biti tako velika kao prošla kriza, barem ne što se tiče tržišta nekretnina na kojem se može dogoditi manja korekcija, usporavanje, zaustavljanje euforije, ali ne i pad kao 2008. i 2009.”, kaže Vujović.

Pojašnjava da ni ozbiljni igrači na tržištu nekretnina, investitori, ne očekuju više porast cijena, već ih brine samo hoće li cijene ostati na sadašnjim razinama. Dodaje i da su lagane korekcije, barem u Zagrebu, već počele.

“Stanovi u centru grada koji su bili kupovani za kratkoročan najam turistima, počeli su se sada pojavljivati na tržištu, jer je ponuda prevelika. To će dovesti do stabilizacije cijena stanova u centru, kako za najam, tako i za prodaju”, smatra Vujović.

Što se iracionalnog ponašanja i postavljanja prevelikih cijena tiče, Vujović jednostavno komentira da to neki čine iz pohlepe.

“Kasnije će žaliti, ‘mogao sam prodati, zašto nisam’, kao što su neki žalili poslije 2008.”, zaključuje Vujović za DW.

izvor: prviplan.hr

Nema komentara

Uvjeti za dobivanje subvencije

Uvjeti za dobivanje subvencije definirani su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita. Ako zakonski uvjeti nisu zadovoljeni, subvencija neće biti odobrena stoga obratite pažnju na smjernice u nastavku.

UVJETI ZA TRAŽITELJA SUBVENCIJE / KORISNIKA STAMBENOG KREDITA

 • građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • ne stariji od 45 godina – prilikom podnošenja zahtjeva ne smijete navršiti 45 godina
 • koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje (najkasnije u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu)

NAMJENA KREDITA

 • kupnja stana ili kuće
 • gradnja kuće

čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m2 neto korisne površine stana ili kuće nije veća od EUR 1.500 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Subvencioniranje kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi EUR 100.000 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB.

ROK OTPLATE KREDITA

 • prema Zakonu, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina

SUBVENCIJA KREDITA

 • prvih pet godina otplate kredita država (APN) subvencionira od 30 do 51% iznosa anuiteta/rate ovisno o 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti. U VIII. skupini subvencija je 30% mjesečnog obroka ili anuiteta, a tu su gradovi Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Varaždin

 

 • mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita:
 • za jednu godinu za svako maloljetno dijete u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita – novost u 2019. god.
 • za dvije godine po svakom rođenom ili posvojenom dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
 • za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA – predstavlja stvarnu cijenu kredita

 • Visina efektivne kamatne stopa (EKS) na stambeni kredit prvih pet godina njegove otplate ne smije biti veća od 3,75% godišnje

Ne zaboravite!

Način izračuna EKS-a jedinstven je za sve hrvatske banke, a propisan je od Hrvatske narodne banke (HNB).

Na visinu EKS-a utječe visina redovne kamatne stope, visina različitih naknada koje klijent plaća banci (npr. naknada za obradu kredita) troškovi procjene vrijednosti nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine putem polica osiguranja, troškovi osiguranja korisnika kredita, interkalarna kamata.

Detaljno provjerite sve uvjete kreditiranja!

Sve banke koje će sudjelovati u ovom Programu nastojat će privući klijente nižom kamatnom stopom, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, procjenom vrijednosti nekretnine na teret banke, te raznim popustima i pogodnosti vezanim uz police osiguranja.

Banke će dati ponudu kredita uz valutnu klauzulu u EUR i kunski krediti, uz mogućnost izbora otplate kredita u mjesečnim anuitetima ili ratama.

Lista za provjeru dokumentacije koju traži poslovna banka i APN

 • Zahtjev za odobrenje stambenog kredita (za banku)
 • Zahtjev za subvencioniranje kredita (za APN)
 • Javnobilježnički ovjerena izjava tražitelja kredita da nema/ima u vlasništvu stan ili kuću
 • Javnobilježnički ovjerena izjava partnera da nema/ima u vlasništvu stan ili kuću
 • Preslika osobne iskaznice (lice/naličje)
 • Preslika rodnog lista za maloljetno dijete
 • Izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti općine
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom (ako podnositelj zahtjeva ili član obitelji ima najmanje 50% invaliditeta)
 • Dokumentacija za utvrđivanje kreditne sposobnosti
 • Zemljišno –knjižni izvadak
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji stana / kuće (za namjenu kupnja)
 • Preslika osobne iskaznice (lice/naličje) prodavatelja (fizička osoba) odnosno Izvod iz sudskog registra (pravna osoba)
 • Izjava o bračnoj stečevini ili suglasnost bračnog druga (ukoliko nije sadržana u Predugovoru /Ugovoru o kupoprodaji)
 • Za namjenu kupnje stana ili kuće: preslika akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili uporabu kuće
 • Za izgradnju/dogradnju/dovršenje/rekonstrukcija kuće: preslika akta za građenje i presliku troškovnika radova, na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, iz koje je razvidna visina troškova izgradnje

 

Martina Mataić Škugor

Nema komentara

Kretanja cijena stambenih nekretnina na obali (pregled)

Kada uspoređujemo travanj prošle i ove godine, primjetan je porast traženih cijena stanova i kuća na području gotovo svih većih gradova i naselja, kao i otoka. Porast traženih cijena ne prate realizirane cijene, koje su i dalje, u većini slučajeva, niže od traženih. Potražnja je veća, najviše se traže stanovi u kvalitetnim novogradnjama i starije kuće za renovaciju u gradovima. Više se traže i zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća, najčešće također u naseljima. Razlika između traženih i realiziranih cijena usporava tržište. Prosječne razlike u traženoj i realiziranoj cijeni veće su izvan gradskih središta, 15-25%, nego u gradskim središtima 5-15%, ovisno o nekretnini. Ponuda kuća i stanova trenutno raste u Istri, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, u Zadarskoj i Šibenskoj stagnira, dok na krajnjem jugu pada ili stagnira. Od početka godine radi se određena korekcija traženih cijena, još uvijek manje od potrebne za značajno buđenje tržišta. Povećanje ponude stanova najviše bilježe gradovi u Istri: Medulin, Novigrad, Poreč, Pula, Umag, ali i Trogir, Vodice, Novalja, Crikvenica i Opatija.

Prosječne tražene cijene stanova, prema podacima Njuškala, u svim županijama s izlazom na more bilježe porast u zadnjih godinu dana. Prednjači Dubrovačko-neretvanska s 11.98%, slijedi je Ličko-senjska s 10.79%, Primorsko-goranska s 9.71%,  Istarska s 8.47 %, Šibenska s 8.06%, Splitska s 7.10% i Zadarska s 7.06%.

Prosječne tražene cijene kuća slabije rastu, pa tako najveći rast bilježi Ličko-senjska s 8.38%, slijedi Istarska s 5.28%, Primorsko-goranska s 4.64%, Šibensko-kninska s 4.40%, Dubrovačka s 3.74%, Splitska s 3.14% i Zadarska s 1.89%.

Pogledamo li cijene stanova i kuća po najvećim hrvatskim gradovima, i dalje je na prvom mjestu Dubrovnik gdje prosječna tražena cijena stana iznosi 3.871 eura po kvadratu, a prosječna tražena cijena za kvadrat kuće iznosi 4.634 eura.

U Opatiji i dalje rastu cijene stanova, pa se sada za kvadrat stana u prosjeku traži  3.331 euro, što je porast od 3.77% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prosječno se za kvadrat kuće traži 2.897 eura.

Hvar također bilježi porast u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 5.20%, pa je tako prosječna tražena cijena stana malo ispod 3.000 eura po m2, 2.953 eura. Tražena cijena kvadrata kuće je za 15% pala i sada iznosi 2.308 eura.

U Splitu je prosječna tražena cijena za kvadrat stana 2.859 eura, koja je u prosjeku rasla za 9% u godinu dana, dok je tražena cijena kvadrata kuće rasla 3.85%, pa tako u Splitu prvi put tražena prosječna cijena kvadrata kuće prelazi 3.000 eura i iznosi 3.021 euro.

Rovinj nastavlja pozitivan trend pa su tako tražene cijene stanova narasle za čak 14.5%, pa tako prosječna tražena cijena kvadrata stana u Rovinju sada iznosi 2.809 eura. Cijene kuća su slabije rasle, oko 5%, prosječno 2.206 eura po m2.

Tražena cijena kvadrata stana prošle godine bila je ispod 2.000 eura, dok sada prelazi granicu od 2.000 eura u sljedećim gradovima: Zadar, 2.125 eura (+8.7%), Crikvenica, 2.052 eura (+4.53%), Medulin, 2.091 eura (+5.61%), Poreč, 2.038 eura (+7.83%).

Prosječna tražena cijena kvadrata stana pala je ispod 2.000 eura u odnosu na prošlu godinu primjerice u Korčuli 1.884 eura (-7.15%) gdje primjećujemo pad cijena i smanjenje ponude stanova, ali i povećanje ponude kuća kao i veliki rast tražene cijene kvadrata kuće od skoro 20%, pa tako prosječna tražena cijena kvadrata sada iznosi 2.360 eura.

Plitvička jezera bilježe značajan rast traženih cijena kuća u zadnjih godinu dana, za malo manje od 30%, pa je tako prosječna tražena cijena po m2 prešla 1.000 i iznosi 1.095 eura.

Što se otoka tiče, svi dobro povezani otoci blizu kopna bilježe porast potražnje, dok slabije povezani i udaljeniji otoci bilježe pad i potražnje i cijena, s iznimkom Mljeta na kojem tražene cijene rastu, kao i potražnja. Do kraja ove godine očekujemo daljnje povećanje ponude, pogotovo u srednjem i sjevernom dijelu Jadrana, kao i korekciju traženih cijena koje su sada na visokim razinama, u puno slučajeva iznad realne vrijednosti. Očekujemo blago veću potražnju u odnosu na prošlu godinu, kao i blagi porast realiziranih cijena, od nekoliko posto usporedno s prošlom godinom, najviše na jugu, a manje prema sjeveru.

Nadalje, značajno se povećao broj domaćih kupaca koji kupuju nekretnine za komercijalizaciju tijekom sezone. Proces odlučivanja i kupnje puno je brži nego prethodnih godina.

Evidentno je povećanje potražnje kako stranog tržišta tako i domaćeg, ali je ponuda i dalje na najvećem dijelu obale, posebice izvan gradskih središta, i dalje veća od potražnje.

Primjetan je povećan trend potražnje luksuznih i vrhunskih nekretnina, te očekujemo da će ciljane lokacije i luksuzne izvedbe u prodaji postići rekordne cijene.

Nema komentara

Smanjenje kamata i 10-godišnja zabrana najma i prodaje POS-ovih stanova

Predlaže se smanjenje kamatne stope na javna sredstva u otplati s tri na dva posto godišnje.

Vlada je u Sabor uputila konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o društveno poticanoj stanogradnji (POS), kojima predlaže smanjenje kamatne stope na javna sredstva te zabranu najma ili prodaje POS-ovih stanova u desetogodišnjem razdoblju.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je da se radi o konkretnoj demografskoj mjeri s ciljem da se mladima osigura stanovanje i ostanak u Hrvatskoj.

Predlaže se smanjenje kamatne stope na javna sredstva u otplati s tri na dva posto godišnje.

Cilj predloženih izmjena je, kako je rečeno, osim izgradnje omogućiti i kupnju stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja te spriječiti zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova.

Naime, u odnosu na prijedlog zakona u prvom saborskom čitanju dodane su odredbe koje se odnose na sprječavanje zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaju stanova kupljenih prije 10 godina od dana stupanja na snagu Zakona o POS-u, što se definira upisom u zemljišne knjige.

To će se definirati kupoprodajnim ugovorom, kako bi se, kazao je Štromar, stanovi zaista koristili za namjenu za koju su građeni i za koju država izdvaja javna sredstva.

Promjena se odnosi i na mogućnost da Ministarstvo hrvatskih branitelja i jedinice lokalne samouprave kupe neprodane stanove za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata, koje se provodi na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Štromar je izvijestio da je do sada odobreno 5.300 subvencioniranih kredita i izgrađeno 8.276 POS-ovih stanova, odnosno da je riječ o više od 13.500 domova. Do kraja 2020. oko 20.000 obitelji imat će svoj dom, zaključio je ministar.

 

izvor: poslovni.hr

Nema komentara

Novosti oko poreza na nekretnine

Javne investicije pogurale su rast, ali ne budu li dobro plasirane, on će se ispuhati

U preporukama Europske komisije prvi put nakon 2014. godine nema zahtjeva za uvođenje poreza na nekretnine. Bruxellesu to više nije bitno jer nemamo deficit, a ako nije bitno Europi, domaćim političarima bit će bitno još manje pa svi možemo odahnuti jer tog poreza očito neće biti. Naravno da EK i dalje ističe da bi to bio namet kojim bi se mogao rasteretiti rad, ali europski birokrati neće se previše uzbuđivati oko toga kakvu smo u Hrvatskoj investicijsku klimu stvorili.

Kritike su utišane, a povod je ieurp provođenje mirovinske reforme. Ublažavanje EK ne treba pak shvatiti kao poziv na opuštanje jer je Hrvatska i dalje zemlja s previsokim udjelom državne potrošnje u BDP-u koja destimulira investicije, čemu svjedoči i niska razina investicija u privatnom sektoru. Poduzetnici su, naime, uložili manje od četiri posto ukupnih prihoda u dugotrajnu imovinu jer unatoč rastu i dalje nemaju povjerenja da će im se uloženi kapital vratiti. Ulaže se uglavnom u stanove i hotele jer to “dobro ide”, a ulaganje u ostale sektore, naročito proizvodne, percipirano je kao veliki rizik prije svega zbog administrativnih barijera i troškova koji poskupljuju i investiciju i smanjuju potencijalni profit. Da imamo problem s investicijama, vidi i EK pa sugerira olakšanje procedura za ulaganja te se inzistira na većim ulaganjima u zelenu energiju i željeznicu, kao i lakšu realizaciju projekata istraživanja i razvoja.

Upravo u inovacije i nova istraživanja uložit će se najviše novca iz nove financijske perspektive pa u tom kontekstu tu preporuku EK treba shvatiti ozbiljno kako ne bi propustili povlačenje dostupnog novca iz EU. Opravdanost fokusiranja na zelene energije nauštrb izvora energije za koje imamo zalihe energenata ili pak velike investicije u željezničke pravce valja razmotriti na nacionalnoj razini, odnosno dobro procijeniti efikasnost takvih projekata i njihovu održivost. Javne investicije koje su ubrzale BDP na 3,9 posto pozitivna su stvar, ali ne budu li dobro plasirane, rast će se ispuhati pa će se nova prognoza Svjetske banke o usporavanju rasta Hrvatske na 2,5% nažalost pokazati točnom.

izvor: vecernji.hr