Nema komentara

Uvjeti za dobivanje subvencije

Uvjeti za dobivanje subvencije definirani su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita. Ako zakonski uvjeti nisu zadovoljeni, subvencija neće biti odobrena stoga obratite pažnju na smjernice u nastavku.

UVJETI ZA TRAŽITELJA SUBVENCIJE / KORISNIKA STAMBENOG KREDITA

 • građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • ne stariji od 45 godina – prilikom podnošenja zahtjeva ne smijete navršiti 45 godina
 • koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje (najkasnije u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu)

NAMJENA KREDITA

 • kupnja stana ili kuće
 • gradnja kuće

čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m2 neto korisne površine stana ili kuće nije veća od EUR 1.500 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Subvencioniranje kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi EUR 100.000 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB.

ROK OTPLATE KREDITA

 • prema Zakonu, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina

SUBVENCIJA KREDITA

 • prvih pet godina otplate kredita država (APN) subvencionira od 30 do 51% iznosa anuiteta/rate ovisno o 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti. U VIII. skupini subvencija je 30% mjesečnog obroka ili anuiteta, a tu su gradovi Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Varaždin

 

 • mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita:
 • za jednu godinu za svako maloljetno dijete u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita – novost u 2019. god.
 • za dvije godine po svakom rođenom ili posvojenom dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
 • za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA – predstavlja stvarnu cijenu kredita

 • Visina efektivne kamatne stopa (EKS) na stambeni kredit prvih pet godina njegove otplate ne smije biti veća od 3,75% godišnje

Ne zaboravite!

Način izračuna EKS-a jedinstven je za sve hrvatske banke, a propisan je od Hrvatske narodne banke (HNB).

Na visinu EKS-a utječe visina redovne kamatne stope, visina različitih naknada koje klijent plaća banci (npr. naknada za obradu kredita) troškovi procjene vrijednosti nekretnine, troškovi osiguranja nekretnine putem polica osiguranja, troškovi osiguranja korisnika kredita, interkalarna kamata.

Detaljno provjerite sve uvjete kreditiranja!

Sve banke koje će sudjelovati u ovom Programu nastojat će privući klijente nižom kamatnom stopom, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva, procjenom vrijednosti nekretnine na teret banke, te raznim popustima i pogodnosti vezanim uz police osiguranja.

Banke će dati ponudu kredita uz valutnu klauzulu u EUR i kunski krediti, uz mogućnost izbora otplate kredita u mjesečnim anuitetima ili ratama.

Lista za provjeru dokumentacije koju traži poslovna banka i APN

 • Zahtjev za odobrenje stambenog kredita (za banku)
 • Zahtjev za subvencioniranje kredita (za APN)
 • Javnobilježnički ovjerena izjava tražitelja kredita da nema/ima u vlasništvu stan ili kuću
 • Javnobilježnički ovjerena izjava partnera da nema/ima u vlasništvu stan ili kuću
 • Preslika osobne iskaznice (lice/naličje)
 • Preslika rodnog lista za maloljetno dijete
 • Izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti općine
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom (ako podnositelj zahtjeva ili član obitelji ima najmanje 50% invaliditeta)
 • Dokumentacija za utvrđivanje kreditne sposobnosti
 • Zemljišno –knjižni izvadak
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji stana / kuće (za namjenu kupnja)
 • Preslika osobne iskaznice (lice/naličje) prodavatelja (fizička osoba) odnosno Izvod iz sudskog registra (pravna osoba)
 • Izjava o bračnoj stečevini ili suglasnost bračnog druga (ukoliko nije sadržana u Predugovoru /Ugovoru o kupoprodaji)
 • Za namjenu kupnje stana ili kuće: preslika akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili uporabu kuće
 • Za izgradnju/dogradnju/dovršenje/rekonstrukcija kuće: preslika akta za građenje i presliku troškovnika radova, na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, iz koje je razvidna visina troškova izgradnje

 

Martina Mataić Škugor

Nema komentara

Kretanja cijena stambenih nekretnina na obali (pregled)

Kada uspoređujemo travanj prošle i ove godine, primjetan je porast traženih cijena stanova i kuća na području gotovo svih većih gradova i naselja, kao i otoka. Porast traženih cijena ne prate realizirane cijene, koje su i dalje, u većini slučajeva, niže od traženih. Potražnja je veća, najviše se traže stanovi u kvalitetnim novogradnjama i starije kuće za renovaciju u gradovima. Više se traže i zemljišta za izgradnju obiteljskih kuća, najčešće također u naseljima. Razlika između traženih i realiziranih cijena usporava tržište. Prosječne razlike u traženoj i realiziranoj cijeni veće su izvan gradskih središta, 15-25%, nego u gradskim središtima 5-15%, ovisno o nekretnini. Ponuda kuća i stanova trenutno raste u Istri, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, u Zadarskoj i Šibenskoj stagnira, dok na krajnjem jugu pada ili stagnira. Od početka godine radi se određena korekcija traženih cijena, još uvijek manje od potrebne za značajno buđenje tržišta. Povećanje ponude stanova najviše bilježe gradovi u Istri: Medulin, Novigrad, Poreč, Pula, Umag, ali i Trogir, Vodice, Novalja, Crikvenica i Opatija.

Prosječne tražene cijene stanova, prema podacima Njuškala, u svim županijama s izlazom na more bilježe porast u zadnjih godinu dana. Prednjači Dubrovačko-neretvanska s 11.98%, slijedi je Ličko-senjska s 10.79%, Primorsko-goranska s 9.71%,  Istarska s 8.47 %, Šibenska s 8.06%, Splitska s 7.10% i Zadarska s 7.06%.

Prosječne tražene cijene kuća slabije rastu, pa tako najveći rast bilježi Ličko-senjska s 8.38%, slijedi Istarska s 5.28%, Primorsko-goranska s 4.64%, Šibensko-kninska s 4.40%, Dubrovačka s 3.74%, Splitska s 3.14% i Zadarska s 1.89%.

Pogledamo li cijene stanova i kuća po najvećim hrvatskim gradovima, i dalje je na prvom mjestu Dubrovnik gdje prosječna tražena cijena stana iznosi 3.871 eura po kvadratu, a prosječna tražena cijena za kvadrat kuće iznosi 4.634 eura.

U Opatiji i dalje rastu cijene stanova, pa se sada za kvadrat stana u prosjeku traži  3.331 euro, što je porast od 3.77% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prosječno se za kvadrat kuće traži 2.897 eura.

Hvar također bilježi porast u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 5.20%, pa je tako prosječna tražena cijena stana malo ispod 3.000 eura po m2, 2.953 eura. Tražena cijena kvadrata kuće je za 15% pala i sada iznosi 2.308 eura.

U Splitu je prosječna tražena cijena za kvadrat stana 2.859 eura, koja je u prosjeku rasla za 9% u godinu dana, dok je tražena cijena kvadrata kuće rasla 3.85%, pa tako u Splitu prvi put tražena prosječna cijena kvadrata kuće prelazi 3.000 eura i iznosi 3.021 euro.

Rovinj nastavlja pozitivan trend pa su tako tražene cijene stanova narasle za čak 14.5%, pa tako prosječna tražena cijena kvadrata stana u Rovinju sada iznosi 2.809 eura. Cijene kuća su slabije rasle, oko 5%, prosječno 2.206 eura po m2.

Tražena cijena kvadrata stana prošle godine bila je ispod 2.000 eura, dok sada prelazi granicu od 2.000 eura u sljedećim gradovima: Zadar, 2.125 eura (+8.7%), Crikvenica, 2.052 eura (+4.53%), Medulin, 2.091 eura (+5.61%), Poreč, 2.038 eura (+7.83%).

Prosječna tražena cijena kvadrata stana pala je ispod 2.000 eura u odnosu na prošlu godinu primjerice u Korčuli 1.884 eura (-7.15%) gdje primjećujemo pad cijena i smanjenje ponude stanova, ali i povećanje ponude kuća kao i veliki rast tražene cijene kvadrata kuće od skoro 20%, pa tako prosječna tražena cijena kvadrata sada iznosi 2.360 eura.

Plitvička jezera bilježe značajan rast traženih cijena kuća u zadnjih godinu dana, za malo manje od 30%, pa je tako prosječna tražena cijena po m2 prešla 1.000 i iznosi 1.095 eura.

Što se otoka tiče, svi dobro povezani otoci blizu kopna bilježe porast potražnje, dok slabije povezani i udaljeniji otoci bilježe pad i potražnje i cijena, s iznimkom Mljeta na kojem tražene cijene rastu, kao i potražnja. Do kraja ove godine očekujemo daljnje povećanje ponude, pogotovo u srednjem i sjevernom dijelu Jadrana, kao i korekciju traženih cijena koje su sada na visokim razinama, u puno slučajeva iznad realne vrijednosti. Očekujemo blago veću potražnju u odnosu na prošlu godinu, kao i blagi porast realiziranih cijena, od nekoliko posto usporedno s prošlom godinom, najviše na jugu, a manje prema sjeveru.

Nadalje, značajno se povećao broj domaćih kupaca koji kupuju nekretnine za komercijalizaciju tijekom sezone. Proces odlučivanja i kupnje puno je brži nego prethodnih godina.

Evidentno je povećanje potražnje kako stranog tržišta tako i domaćeg, ali je ponuda i dalje na najvećem dijelu obale, posebice izvan gradskih središta, i dalje veća od potražnje.

Primjetan je povećan trend potražnje luksuznih i vrhunskih nekretnina, te očekujemo da će ciljane lokacije i luksuzne izvedbe u prodaji postići rekordne cijene.

Nema komentara

OPEN HOUSE – SUBOTA 15.06.2019 – 10-12 sati – TREŠNJEVKA

Dolaskom lijepog vremena stiže nam još jedan OPEN HOUSE. U Subotu 15.6.2019. godine Opereta organizira OPEN HOUSE od 10 do 12 sati na jednoj od atraktivnijih lokacija u Zagrebu, na Trešnjevci. Ovoga puta riječ je o dva prostrana stana koji se nalaze u zgradi iz 2009. godine.

Stanovi površine 101m2  i 131m2 smješteni su na 5. katu i oba se protežu na dvije etaže. Manji stan od 101m2 je trosoban ali prostora svakako ne nedostaje te s obzirom na to da je stan nenamješten nudi pregršt mogućnosti vezano za organizaciju životnog prostora i uređenja interijera. Velika terasa s otvorenim pogledom na gornjoj i balkon na donjoj etaži svakako su prednosti koji ističu ovaj stan nad drugima na toj lokaciji. Uz stan dolazi i spremište dok za svoj automobil imate i osigurano parkirno mjesto. S obzirom na nedostatak parkinga na ovoj atraktivnoj lokaciji ističemo dodatnu mogućnost kupovine garaže. Za sve one željne potpunog komfora predstavljamo i dvoetažni u ovom slučaju veći od 131m2. Stan je četverosoban i također ima prostranu terasu s otvorenim  pogledom i veliki balkon na donjoj etaži. Organizaciju životnog prostora i samo uređenje kreirate sami s obzirom na to da je stan nenamješten i da će novi vlasnici ujedno biti i prvi vlasnici. Uz stan dolazi i spremište te parkirno mjesto uz mogućnost kupnje garaže.

Ako tražite novi stan za lagodan život u idealnom kvartu u kojem su svi sadržaji na dohvat ruke svakako preporučujemo da dođete i pogledate ove nekretnine. U oba stana ulazite kao prvi vlasnici stoga ne morate brinuti o sitnim popravcima prijašnjih vlasnika koji u ovim stanovima neće biti potrebni.

Za sva dodatna pitanja i potvrdu dolaska kontaktirajte nas na: office@opereta.hr ili 01/3820 050.

Nema komentara

Večernjakova domovnica i ove godina okupila sve iz domovine i izvan nje

Večernjakova domovnica ove godine po 13. put dodijeljena je Hrvatima izvan domovine i onim koji su ostvarili uspjeh izvan domovine. Hrvatska domovinska nagrada dodijeljena je u Kongresnoj dvorani u gradu Bad Homburgu. Mnoštvo nagrada dodijeljeno je u raznim kategorijama od sporta preko glazbe pa sve do showbizza. Kroz izbor do sada je  prošlo više od tisuću imena, od uglednih i uspješnih pojedinaca, sve do udruga, zajednica i klubova. Na glamuroznu večer stiglo je preko 450 gostiju, te se Opereta svrstala među njih. Jelena Kravoščanec Todorović zastupala je Operetu te upoznala zainteresirane za naš rad i samu agenciju. Prepoznali smo priliku, približiti se hrvatskim iseljenicima i kroz nekretnine i investicije povezati ih s domovinom. U mogućnosti smo im ponuditi mnoštvo nekretnina iz naše ekskluzivne ponude i raznolike investicijske projekte. Također važno je istaknuti kako smo imali iznimnu čast sudjelovati i u dodjeli nagrada najzaslužnijim iseljenim Hrvarima. Naša direktorica Jelena predstavljajući Operetu dodijelila je nagradu u kategoriji najboljeg mladog sportaša. Večernjakova domovnica i ove godine okupila je domovinu i iseljeništvo te povezala uspješne poslovne ljude.