Nema komentara

Krediti za obnovu uz povoljne kamatne stope!

Razornim potresom koji je pogodio Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju, u ranim jutarnjim satima 22. ožujka 2020. prouzročena je velika šteta na obiteljskim kućama i stanovima.

Uz raspuknute zidove i srušene krovove, nestao je osjećaj sigurnost u vlastitom domu. Svi žele što prije obnoviti svoj dom i svoj grad.

I dok građani čekaju organiziranu obnovu, koja će krenuti tek nakon donošenja Zakona o obnovi, banke su pripremile posebnu kreditnu liniju – kredite za obnovu nekretnina.

Ovim kreditima omogućuje se građanima sanacija štete uzrokovane potresom, a moguća je i rekonstrukcija, unutarnje uređenje te adaptacija stambene nekretnine.

Kako bi smanjili opterećenje građana, banke snose trošak procjene vrijednosti nekretnine, trošak izrade troškovnika potrebnih radova za obnovu te ne naplaćuju naknada za obradu kredita.

Postoji i mogućnost uvećanja iznosa kredita za plaćanje ili refundaciju raznih troškova vezanih uz obnovu, za opremanje nekretnine ili kupnje namještaja, kroz gotovinsku isplatu na račun korisnika kredita.

Krediti za obnovu imaju i povoljnu kamatnu stopu, već od 2,28%, a koja ovisi o ugovorenim uvjetima i instrumentima kreditne zaštite. Kredit može biti bez hipoteke ili osiguran hipotekom, ovisno o pravilima pojedinih banaka. Rok otplate kredita je do 30 godina.

Za više informacija o uvjetima kredita za obnovu, kontaktirajte nas: kreditiranje@opereta.hr

autor: Martina Mataić Škugor
Sva prava pridržana © opereta.hr