I18433, Zemljište, Baška Voda, Baška Voda, Stambeno, 3680.00m2 Baška Voda, Baška Voda, Splitsko-dalmatinska

791.200 €
ID nekretnine: I18433
Vrsta nekretnine: Zemljište
Površina (M 2)
3680.00

Nekretnina

  • Cijena po m2: 215.00 EUR
  • Vrsta: Stambeno
  • Nagib: Blagi nagib
  • Voda: Nema
  • Plin: Nema
  • Dozvole: Građevinska

Opis

Građevinsko zemljište visokog građevinskog potencijala, Baška Voda, 3.711 m2

Spojene parcele tvore obuhvat skoro pravilnog oblika izdužen u pravcu jugoistok – sjeverozapad. Teren zemljišta je u padu prema jugozapadu, zbog čega će pogled prema moru biti otvoren za većinu izgrađenih stanova. Sjeveroistočna strana naslonjena je na asfaltiranu pristupnu prometnicu (Jadransku magistralu), a dodatni pristup parcelama i budućim objektima moguć je duž sjeverozapadne strane.
Nekretnina se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja – mješovita namjena, pretežito stanovanje.

Za izgradnju građevina unutar izgrađenog dijela naselja maksimalni koeficijent iskorištenosti je 1.20, dok je kig = 0.4. Maksimalna visina građevine je 3 nadzemne etaže. Svaki objekt može imati i podrum, a dozvoljava se i izgradnja više podrumskih etaža u svrhu uređenja garaže. Najveća tlocrtna površina građevine ne može biti veća od 250 m2.
Broj stambenih jedinica u jednoj građevini nije ograničen.

Na predmetnom zemljištu moguće je, osim stambenih i stambeno-poslovnih građevina, graditi i sve ostale vrste građevina (gospodarske, poslovne, ugostiteljsko-turističke, sportske, javne).
Dodatna mogućnost je Ugostiteljsko-turistička namjena gdje je najmanja veličina građevinske parcele 800 m2. Najveća visina je četiri nadzemne etaže s mogućnošću izgradnje podruma/garaže.

Najmanja udaljenost od granica građevne čestice prema prometnici je 5 m, a prema ostalim granicama parcele 4 m. Najmanje 20% ukupne površine parcele mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, te je potrebno osigurati parkiralište sukladno normativu.

Do mora, centra i glavnog sadržaja Baške vode je 500 m. Baška voda je u dugogodišnjem gospodarskom i turističkom rastu, ali je i mjesto kojem nedostaje kvalitetnih novogradnji. Ovo zemljište predstavlja zanimljivi investicijski projekt s velikom građevnom mogućnošću.

Karta

Kontaktirajte agenta

Matej Samardžić

Operativni menadžer
Matej je operativni menadžer Operete zadužen za širenje poslovanja kao i uvođenje novih tehnologija i prodajnih djelovanja.  Zadovoljstvo klijenta i djelatnika uvijek mu je na prvom mjestu, a naglasak stavlja na prepoznatljivu i vrhunsku kvalitetu Operetine usluge. Ljubitelj je umjetnosti i putovanja, a najviše uživa u pobjedama svojeg tima na svim područjima.