Nema komentara

PONUDA NEKRETNINA ZA NOVI KRUG SUBVENCIONIRANJA

Najavljen je novi krug subvencioniranja u rujnu ove godine. To bi mogao biti i posljednji krug s obzirom da je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita ograničio primjenu ovog programa do 31. prosinca 2020.

 

Vrijeme je da odaberete stan ili kuću!

 

Prilikom izbora nekretnine potrebno je obratiti pažnju zadovoljava li nekretnina uvjete koje traži banka za dobivanje stambenog kredita, kao i dodatne uvjete koje propisuje Zakon o subvencioniranju stambenih kredita.

 

Cijena po m2 neto korisne površine do 1.500 EUR/m2 (u kunskoj protuvrijednosti)

Subvencioniranje stambenih kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće do najviše 1.500 EUR/m2. Primjer: ako je NKP 60 m2, cijena 1.600 EUR/m2, kupoprodajna cijena je 96.000 EUR.

APN će subvencionirati 90.000 EUR = 1.500 EUR (maksimalna cijena po m2) x 60 m(NKP).

Za razliku do 6.000 EUR banka će odobriti stambeni kredit koji se ne subvencionira.

 

Iznos subvencioniranog kredita do 100.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)

Subvencioniranje stambenih kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi 100.000 EUR. Primjer: ako je NKP 70 m2, cijena 1.500 EUR/m2 kupoprodajna cijena je 105.000 EUR.

APN će subvencionirati kredit do 100.000 EUR.

Za razliku do 5.000 EUR banka će odobriti stambeni kredit koji se ne subvencionira.

 

Dokaz vlasništva

Nekretnina mora imati uredan vlasnički list, uz prilaganje Izvatka iz zemljišnih knjiga. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita ne predviđa subvencioniranje stanova koji su u izgradnji.

 

Akt o uporabi

Akt o uporabi građevine obavezni je dio dokumentacije koju zahtijeva APN-a, a prema navedenom Zakonu.

U dosadašnjim tranšama subvencioniranja najizazovnije dio je bio prikupljanje akta za uporabu! Česta su pitanja klijenata što je akt o uporabi, kako ga pribaviti, je li dokumentacija valjana, treba li žig pravomoćnosti.

 

Izdvajamo ponudu nekretnina koje zadovoljavaju uvjete za subvencionirane stambene kredite, a na našoj stranici www.opereta.hr pogledajte širu ponudu stanova i kuća.

Autor: Martina Mataić Škugor