Pravo na odustajanje od Ugovora o kreditu

  • Korisnik kredita ima pravo na odustajanje od kredita unutar razdoblja od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga.
  • Obavijest o odustanku od kredita korisnik kredita je dužan dostaviti banci osobno, u pisanom obliku, ili putem javnobilježnički ovjerene obavijesti dostavljene banci poštom ili na nekom drugom trajnom mediju koji je dostupan banci.
  • U slučaju odustanka od kredita, korisnik kredita je dužan u roku od 30 dana nakon što je banci poslao obavijest o odustanku platiti ukupan iznos kredita i redovnu kamatu iz Ugovora od dana isplate kredita korisniku kredita do dana plaćanja, ukoliko je iznos kredita isplaćen.
Napisala: Martina Mataić Škugor
Ispunite našu prijavnicu za kredit: https: //www.opereta.hr/opereta-kreditiranje/
Telefon: +38513820050
Email: office@opereta.hr

Compare listings

Compare