Nema komentara

Lovro Kovačić

Sklapanjem ugovora o posredovanju u prodaji nekretnine povjeravanjem ekskluzivnog zastupanja Agenciji Opereta, kao prodavatelj sam ostvario svoj prvenstveni interes – prodaju stana u kratkom roku.

Navedenim načinom zastupanja Agencija u svojim oglašavanjima naglašava činjenicu ekskluziviteta, čime se izbjegava oglašavanje iste nekretnine od strane više agencija u različitim medijima/oglasima.

Naime, takvo masovno oglašavanje prema mojem mišljenju je kontraproduktivno, obzirom da se zbog velikog broja objava/oglasa nekretnina stalno nameće, što ju nakon kratkog vremena čini neinteresantnom. Dapače, stječe se dojam kako se nalazi dugo u prodaji te kako upravo iz tog razloga, vrlo vjerojatno nije kvalitetna. Nadalje, budući da Agencija vrši odabir, kontakt sa potencijalnim kupcima sveden je na minimum. Komunikacija sa Agencijom je efikasna obzirom da se komunicira sa malim brojem agenata, pa ne dolazi do nepotrebnih ponavljanja i objašnjavanja, odnosno prekomjerne konzumacije vremena.