Nema komentara

Ana Marija i Igor Perović

Zahvaljujući „Opereti“ uspjeli smo ostvariti posao za koji smo i sami sumnjali da ga je moguće odraditi u razumnom roku. No, zalaganjem djelatnika Agencije koja se prihvatila posredovanja i u prodaji našeg stana te kupovini drugoga, uspjeli smo prodati svoju nekretninu u izuzetno kratkom vremenu te istovremeno pronaći zamjensku koja je potpuno odgovarala našim kriterijima. Cijeli posao je komplicirala dodatna otegotna okolnost vezana uz prebacivanje postojeće hipoteke s nekretnine koju smo prodavali na novu nekretninu te je suprugu i mene nekoliko puta dovela pred sam odustanak od kupoprodaje. No, to se nije dogodilo zahvaljujući Agenciji koja nije štedjela vremena i truda pronaći adekvatna rješenja, koordinirajući sve strane u poslu (nas, naše kupce, naše prodavatelje i Banku) te pružajući vrijedne savjete. Također valja naglasiti da smo u cijelom poslu surađivali s izuzetno korektnim ljudima (uključujući naše kupce i prodavatelje). Koristimo priliku zahvaliti svima koji su sudjelovali u posredovanju, a posebno gospođi Sandri bez koje se cijeli posao ne bi realizirao. Zbog svega rečenog smo nastavili suradnju s „Operetom“ te sukladno našim iskustvima isto možemo preporučiti i drugima.