Nema komentara

Krediti za obnovu uz povoljne kamatne stope!

Razornim potresom koji je pogodio Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju, u ranim jutarnjim satima 22. ožujka 2020. prouzročena je velika šteta na obiteljskim kućama i stanovima.

Uz raspuknute zidove i srušene krovove, nestao je osjećaj sigurnost u vlastitom domu. Svi žele što prije obnoviti svoj dom i svoj grad.

I dok građani čekaju organiziranu obnovu, koja će krenuti tek nakon donošenja Zakona o obnovi, banke su pripremile posebnu kreditnu liniju – kredite za obnovu nekretnina.

Ovim kreditima omogućuje se građanima sanacija štete uzrokovane potresom, a moguća je i rekonstrukcija, unutarnje uređenje te adaptacija stambene nekretnine.

Kako bi smanjili opterećenje građana, banke snose trošak procjene vrijednosti nekretnine, trošak izrade troškovnika potrebnih radova za obnovu te ne naplaćuju naknada za obradu kredita.

Postoji i mogućnost uvećanja iznosa kredita za plaćanje ili refundaciju raznih troškova vezanih uz obnovu, za opremanje nekretnine ili kupnje namještaja, kroz gotovinsku isplatu na račun korisnika kredita.

Krediti za obnovu imaju i povoljnu kamatnu stopu, već od 2,28%, a koja ovisi o ugovorenim uvjetima i instrumentima kreditne zaštite. Kredit može biti bez hipoteke ili osiguran hipotekom, ovisno o pravilima pojedinih banaka. Rok otplate kredita je do 30 godina.

Za više informacija o uvjetima kredita za obnovu, kontaktirajte nas: kreditiranje@opereta.hr

autor: Martina Mataić Škugor
Sva prava pridržana © opereta.hr
Nema komentara

Subvencionirani stambeni krediti – osvrt na 2019.

Subvencionirani stambeni krediti – osvrt na 2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je novi krug subvencija. Prijave će biti moguće od 30. ožujka do 8. travnja 2020. godine.

Isto Ministarstvo objavilo je statističke podatke o provedbi subvencioniranja stambenih kredita u 2019. godini. Pripremili smo za vas pregled i usporedbu podataka od 2017. do 2019.

 

 

  2017.* 2018.** 2019. ***
Broj zahtjeva 2.399 3.033 4.260
Prosječna dob korisnika 35 34 33
Prosječni iznos kredita 67.500 EUR 66.600 EUR 69.500 EUR
Prosječni rok otplate kredita 20 godina 21 godina 21 godina
Prosječna veličina stana 69 m2 68 m2 72 m2
Prosječna cijena stana 1.160 EUR/m2 1.235 EUR/m2 1.280 EUR/m2

 

* Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Provedba subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene u 2017. god.

** Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Provedba subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene u 2018. god.

*** Javno obavljeni podaci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

 

 1. u odnosu na 2017.
 • u 2019. zaprimljeno je 78% više zahtjeva
 • prosječna dob korisnika subvencije, rok otplate kredita, prosječna veličina stana te prosječni iznos kredita su bez značajnijih promjena
 • prosječna cijena stana u 2019. viša je za 10%

 

 1. u odnosu na 2018.
 • u 2019. zaprimljeno je 40% više zahtjeva
 • prosječna dob korisnika subvencije, rok otplate kredita i prosječna veličina stana su bez značajnijih promjena dok je prosječni iznos kredita u 2019. veći za 4,4%
 • prosječna cijena stana u 2019. viša je za 3,64%

 

U 2019. godini zabilježen je rast u svim županijama po broju subvencioniranih stambenih kredita u odnosu na 2018., a najveći rast zabilježen je u Požeško-slavonskoj županiji za 180%, Šibensko-kninskoj za 103%, Međimurskoj za 77% te Vukovarsko-srijemskoj županiji za 70%.

Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja (od 2017. do 2019.) više od 9.400 obitelji osiguralo svoj dom. Do danas je rođeno više od 1.100 djece čime je ostvareno pravo na dodatno subvencioniranje u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu.

Autor:  Martina Mataić Škugor

 

Nema komentara

SAZNAJTE SVE O KREDITIMA …

OTPLATA U ANUITETIMA ILI OTPLATA U RATAMA – U ČEMU JE RAZLIKA?

Anuiteti i rate kao pojmovi vrlo se često miješaju. I anuiteti i rate mjesečne su otplate kredita, ali se različito formiraju pa znatno utječu na iznos otplate kredita.

Anuiteti su jednake mjesečne otplate u kojima se omjer iznosa glavnice i kamate na preostalu glavnicu svakom otplatom mijenja. Prvi anuitet sadrži najveći iznos kamate i najmanji glavnice. Svaki slijedeći mjesec sve se više otplaćuje glavnica, a smanjuje se iznos kamate, dok ukupni iznos anuiteta ostaje isti.

Rate su nejednake mjesečne otplate u kojima je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje. Iznos kamate obračunava se na preostali iznos glavnice. Prva rata je najveća, svaka sljedeća je manja od prethodne, dok je zadnja rata najmanja.

 

Otplata u ratama brža je i jeftinija otplata kredita:

 • brže se otplaćuje glavnica
 • ukupno plaćena kamata manja je pri otplati kredita u ratama nego u anuitetima

 

Otplata u ratama, zbog većeg iznos obroka u početku otplate kredita, zahtijeva veću kreditnu sposobnost klijenta.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove. EKS korisniku kredita služi za usporedbu ponuda kredita jer predstavlja ukupni trošak po kreditu.

FIKSNA KAMATNA STOPA

Kamatna stopa koja je nepromjenjiva na ugovoreni rok i ne ovisi ni o tržišnim okolnostima ni o kretanju referentne kamatne stope.

 

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Kamatna stopa koja se mijenja tijekom ugovorenog roka zbog promjene referentne kamatne stope.

 

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela (referentne kamatne stope) i fiksnog dijela koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

KOMBINACIJA FIKSNE I PROMJENJIVE KAMATNE STOPE

U prvom razdoblju otplate kredita ugovorena je fiksna kamatna stopa (npr. prvih 5 godina otplate kredita), a nakon razdoblja fiksnosti primjenjuje se ugovorena promjenjiva kamatna stopa.

INTERKALARNA KAMATA

Kamata koja se plaća na iskorišteni iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu.

 

Sva prava pridržana © opereta.hr

Nema komentara

KORISNO ZA VAS! VODIČ KROZ SUBVENCIJE – kratki pregled

KORISNO ZA VAS!

VODIČ KROZ SUBVENCIJE – kratki pregled

 

Autor: Martina Mataić Škugor 

 

UVJETI ZA TRAŽITELJA SUBVENCIJE / KORISNIKA STAMBENOG KREDITA

 

 • građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • ne stariji od 45 godina –prilikom podnošenja zahtjeva ne smijete navršiti 45 godina
 • koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje (rok prodaje je dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu)

 

NAMJENA KREDITA

 

 • kupnja stana ili kuće
 • gradnja kuće

 

čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m2 neto korisne površine stana ili kuće nije veća od EUR 1.500 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Subvencioniranje kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi EUR 100.000 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB.

 

ROK OTPLATE KREDITA

 

 • prema Zakonu, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina

 

SUBVENCIJA KREDITA

 

 • prvih pet godina otplate kredita država (APN) subvencionira od 30 do 51% anuiteta/rate ovisno o 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti. U VIII. skupini subvencija je 30% mjesečnog obroka ili anuiteta, a tu su gradovi Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Varaždin

 

 • mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita:
 • za jednu godinu za svako maloljetno dijete u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita
 • za dvije godine po svakom rođenom ili posvojenom dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
 • za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA – predstavlja stvarnu cijenu kredita

 

 • Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita se propisuje da visina efektivne kamatne stope (EKS) na stambeni kredit prvih pet godina njegove otplate ne smije biti veća od 3,75% godišnje

 

NETO KORISNA POVRŠINA

Subvencioniranje kredita odobrava se samo za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće čija cijena po m² neto korisne površine stana ili kuće nije veća od EUR 1.500 (s porezom na dodanu vrijednost) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Cijena po m² neto korisne površine stana ili kuće može biti veća od navedenog iznosa, ali APN subvencionira samo do navedene visine.

 

Primjer

Kupoprodajna cijena/EUR:  96.000

NKP/m2:                                     60

Cijena po EUR/m2:                 1.600

 

Subvencioniranje kredita odobrava se do 90.000 EUR jer je:

1.500 EUR (maksimalni cijena po m2) x 60 m2 (NKP) = 90.000 EUR

 

MAKSIMALNI IZNOS SUBVENCIONIRANOG KREDITA

 

Subvencioniranje kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi EUR 100.000 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita.

Stambeni kredit može biti veći od EUR 100.000, ali APN subvencionira anuitet/ratu kredita čiji iznos ne prelazi EUR 100.000

 

Primjer

 Cijena po EUR/m2                               1.500

NKP/m2:                                        70

Kupoprodajna cijena/EUR: 105.000

Subvencioniranje kredita odobrava se do 100.000 EUR bez obzira što je cijena 1.500 EUR/m2.

 

 

UPORABNA DOZVOLA

Akt o uporabi građevine obavezni je dio dokumentacije koju zahtijeva APN-a, a prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita.

U dosadašnjim tranšama subvencioniranja kredita najizazovnije dio je bio prikupljanje akta za uporabu! Česta su pitanja klijenata zašto im treba akt za uporabu ili traže provjeru valjanosti akta te potrebu žiga pravomoćnosti.

Opereta ima bogat portfelj nekretnina, a naš tim stručnih agenata pobrinut će se da pronađete onu nekretninu koja Vam najbolje odgovara. Naš kreditni posrednik pobrinut će se da imate sve informacije o uvjetima za dobivanje subvencije.

 

Sva prava pridržana © opereta.hr

Nema komentara

Stambeni krediti – sve što je potrebno znati

Svatko od nas se u nekom trenutku nađe pred najvećom investicijom u životu: kupnjom vlastitog doma, zato je važno razmotriti sve mogućnosti financiranja. Hoće li kupnja biti isključivo gotovinom, možda nekim kreditom ili kombinacija plaćanja gotovinom i kreditom? U trenutku kada shvatite i odlučite da ćete kupnju nekretnine financirati djelomično ili u cijelosti kreditom banke, Opereta nekretnine će i u tom procesu biti vaš partner i vodič.

 

Prvi korak: Jesam li kreditno sposoban?

 

Kreditni posrednik će vam pomoći s ovim upitom tako da vam napravi informativni izračun kreditne sposobnosti.

 

Što to znači?

Kreditni posrednik, kao i bankar u poslovnici, mogu izračunati vašu kreditnu sposobnost, iznos anuiteta i rata te vam izraditi informativni otplatni plan kredita.

 

 • Kada utvrdite da ste kreditno sposobni, krenimo na sljedeći korak.

 

Drugi korak: Koja banka je najbolji i najpovoljniji izbor za mene?

 

Kreditni posrednik će vam prezentirati uvjete kredita banaka, naših partnera, provesti vas kroz različite modele kreditnih ponuda te usmjeriti na parametre koji utječu na cijenu zaduživanja, poput kamatnih stopa, naknada i valutne klauzule.

 

Što to znači?

Kreditni posrednik je specijaliziran za kreditno poslovanje, raspolaže svim informacijama o različitim vrstama stambenih i gotovinskih kredita banaka-partnera, s naglaskom na kamatnu stopu, opcije otplate kredita (anuiteti ili rate), dodatne troškove te pripremu potrebne dokumentacije za odabranu banku.

 

 • Kada se odlučite za banku preko koje ćete financirati svoju kupnju, krenimo na sljedeći korak.

 

Treći korak: dogovor sastanka s bankarom

 

Kreditni posrednik će dogovoriti sastanak s bankarom u vrijeme i na lokaciji koja vam najbolje odgovara.

 

Što to znači?

To znači da dolazite na sastanak kao VIP klijent, da je kreditni posrednik već odradio sve predradnje za vas u vidu izračuna kreditne sposobnosti, provjere dokumentacije vezane za predmetnu nekretninu (je li banci prihvatljiva za zasnivanje založnog prava i/ili pod kojim uvjetima), dostave potrebne dokumentacije odabranom bankaru te, bez čekanja u redu, dolazite u dogovoreni termin.

 

 • Kada obavite sastanak u banci, krenimo na sljedeći korak.

 

Četvrti korak: Opustite se, kreditni posrednik za vas prati cijeli proces odobrenja kredita.

 

Što to znači?

Nakon što na dogovorenom sastanku potpišete zahtjev za kredit, po potrebi i zahtjev za procjenu vrijednosti nekretnine kod stambenih kredita, bankar na temelju prikupljene dokumentacije obrađuje vaš kreditni zahtjev.

Kreditni posrednik će vas izvještavati o statusu predmeta. Ako bankar zatraži dodatnu dokumentaciju i/ili radi dodatne provjere, objasnit ćemo vam što je i zašto potrebno te pomoći vam pri prikupljanju i dostavi.

 • Ako ispunjavate sve uvjete, banka donosi odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo vas obavijestiti.

 

Peti korak: Ugovorna dokumentacija i isplata kredita

 

Isplata kredita slijedi nakon dostave solemniziranog ugovora o kreditu i ostale dokumentacije, zajedno s rješenjem o upisanom založnom pravu te dostave vinkuliranih polica osiguranja.

 

Što to znači?

Kreditni posrednik zna koje radnje još treba napravit te koju ugovornu dokumentaciju pripremiti te vas vodi do konačne isplate kredita.

 

Čestitamo, kupili ste nekretninu!

Da biste postali vlasnik nekretnine, još samo jedan korak: potrebno je upisati svoje vlasništvo u zemljišne knjige.

 

Autori:

Martina Mataić Škugor i Tin Palanović

Sva prava pridržana © opereta.hr