Kupujete li nekretninu kreditom banke?

U Opereti vjerujemo da ne postoji ništa važnije od doma! Zato Vam već 18 godina pomažemo u pronalasku nekretnine iz snova, a zadnje 4 godine u pronalaženju kredita koji najbolje odgovara Vašim individualnim potrebama.

Kupnja ili izgradnja nekretnine uglavnom je najveća investicija u životu i zato je važno informirati se i razmotriti sve mogućnosti financiranja.

Naš će Vam kreditni posrednik dati informacije važne za donošenje odluke o odabiru stambenog ili gotovinskog kredita, napraviti sve potrebne izračune i usporedbu više opcija kredita naših partner te Vam asistirati u prikupljanju potrebne dokumentacije.

Naše poslovanje temelji se na dugogodišnjem znanju i iskustvu u bankarstvu, a najveća nam je vrijednost preporuka zadovoljnog klijenta.

 

Licence za posredovanje

Opereta nekretnine d.o.o. i Opereta ulaganja d.o.o. ovlašteni su kreditni posrednici od strane:

  • Ministarstva financija za potrošačko kreditiranje u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju (ZPK)
  • Hrvatske narodne banke za stambeno potrošačko kreditiranje u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK)

Kreditni posrednik Opereta nekretnine d.o.o. i Opereta ulaganja d.o.o. ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSPK.

Naši partneri

Kreditni posrednik Opereta nekretnine d.o.o. surađuje sa sljedećim kreditnim institucijama: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i PBZ stambena štedionica d.d.

Kreditni posrednik Opereta ulaganja d.o.o. surađuje sa sljedećim kreditnim institucijama:: OTP banka d.d. i Agram banka d.d.

Besplatna usluga

Usluge kreditnog posredovanja za klijente su besplatne.

Prigovor

Potrošač za oba kreditna posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika ili na e-mail kreditiranje@opereta.hr te putem pošte na adresu: Ulica grada Vukovara 20,  Zagreb ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka.

Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje

 

Zaštita potrošača 

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Zatražite kredit

Ispunite navedene podatke kako biste započeli proces predaje zahtjeva za kredit.

PARTNER BANKE:

 

PBZ stambeni krediti:

Od 150.000 HRK do 2.300.000 HRK, odnosno, od 20.000 EUR do 350.000 EUR kunske protuvrijednosti za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini

Od 37.500 HRK do 300.000 HRK, odnosno, od 5.000 EUR do 40.000 EUR kunske protuvrijednosti za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini

*Iznos kredita koji se osigurava zalogom na nekretnini ovisi o procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

 

Zagrebačka banka stambeni krediti:

Stambeni kredit u kunama: od 15.000 do 2.000.000 HRK

Stambeni kredit uz valutnu klauzulu u EUR: od 2.500 do 250.000 EUR

 

DODATNE POGODNOSTI kreditnog posredovanja:

  • Besplatno kreditno posredovanje
  • Nenamjenski krediti
  • Područje cijele republike Hrvatske
  • Provjera dokumentacije prije odlaska u banku
  • Informativni izračun kreditne sposobnosti prije odlaska u banku
  • Izrada informativnog otplatnog plana za sve linije kredita

 

Opće informacije i partnerska ponuda – Privredna banka Zagreb d.d.

Opće info PBZ 2021. LINKOVI:

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/racuni/racuni_tekuci/Op%C4%87e-informacije-Teku%C4%87i-ra%C4%8Dun-u-kunama_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/digitalno/Opce-informacije-PBZ-digitalno-bankarstvo_svibanj-2020.pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/paket_studentski/Op%C4%87e-informacije-Indeks-plus-studentski-paket_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_educa/Op%C4%87e-informacije-Kredit-za-obrazovanje_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_hipotekarni/Op%C4%87e-informacije-Hipotekarni-kredit-objedinjavanje-obveza-u-kunama_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_hipotekarni/Op%C4%87e-informacije-Hipotekarni-kredit_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_stambeni_europodru%C4%8Dje/Op%C4%87e-informacije-Stambeni-kredit-za-gra%C4%91ane-koji-ostvaruju-primanje-u-zemlji-%C4%8Dlanici-europodru%C4%8Dja-EU_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_stambeni_sanacija_steta/Op%C4%87e-informacije-Stambeni-kredit-sanacija-%C5%A1teta-od-potresa_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_energo/OP%C4%86E-INFORMACIJE-O-ENERGO-STAMBENOM-POTRO%C5%A0A%C4%8CKOM-KREDITU_VA%C5%BDE%C4%86E-OD-18-10-2021_F.pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_stambeni/OP%C4%86E-INFORMACIJE-O-STAMBENOM-POTRO%C5%A0A%C4%8CKOM-KREDITU_VA%C5%BDE%C4%86E-OD-18-10-2021_F.pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_nenamjenskiumirovljenici/Op%C4%87e-informacije-Nenamjenski-kredit-za-umirovljenike-u-kunama_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_nenamjenski_cpi/Op%C4%87e-informacije-Nenamjenski-kredit_1.7.2021..pdf

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_nenamjenski/OP%C4%86E-INFORMACIJE-O-NENAMJENSKOM-KREDITU_VA%C5%BDE%C4%86E-OD-01-07-2021_F.pdf

Stambena štedionica – Privredna banka Zagreb d.d.

Uvjeti kredita MEF PBZ SŠ – 01.09.2020 do 30.09.2021

OPCE-INFORMACIJE-Redovni-stambeni-kredit-01.11.2021-PBZ-SS

Posebna linija kredita za sanaciju štete uslijed potresa – Privredna banka Zagreb d.d.

Opće informacije i partnerska ponuda Zagrebačka banka d.d.