Kupujete li nekretninu kreditom banke?


U Opereti vjerujemo da ne postoji ništa važnije od doma! Zato Vam pomažemo u pronalasku nekretnine iz snova i pronalaženju kredita koji najbolje odgovara Vašim individualnim potrebama.

Kupnja ili izgradnja nekretnine uglavnom je najveća investicija u životu i zato je važno informirati se i razmotriti sve mogućnosti financiranja.

Naš će Vam kreditni posrednik dati informacije važne za donošenje odluke o odabiru stambenog ili gotovinskog kredita, napraviti sve potrebne izračune i usporedbu više opcija kredita naših partner te Vam asistirati u prikupljanju potrebne dokumentacije.

Naše poslovanje temelji se na dugogodišnjem znanju i iskustvu u bankarstvu, a najveća nam je vrijednost preporuka zadovoljnog klijenta.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
Kamatna stopa:
Broj mjesečnih anuiteta:
Izračunaj
Mjesečni iznos anuiteta:
Ukupna kamata:
Ukupni iznos otplate:
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti niti u jednu drugu svrhu.

Želim više informacija o uvjetima kreditiranja i APN kreditu
  POGODNOSTI kreditnog posredovanja:

  Licence za posredovanje


  Opereta nekretnine d.o.o. i Opereta ulaganja d.o.o. ovlašteni su kreditni posrednici od strane:
  • Ministarstva financija za potrošačko kreditiranje u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju (ZPK)
  • Hrvatske narodne banke za stambeno potrošačko kreditiranje u skladu sa Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK)
  Kreditni posrednik Opereta nekretnine d.o.o. i Opereta ulaganja d.o.o. ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSPK.

  Naši partneri
  Kreditni posrednik Opereta nekretnine d.o.o. surađuje sa sljedećim kreditnim institucijama: Zagrebačka banka d.d., i Privredna banka Zagreb d.d.
  Kreditni posrednik Opereta ulaganja d.o.o. surađuje sa sljedećim kreditnim institucijama: OTP banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Erste&Steiermärkische Bank d.d.
  Besplatna usluga
  Usluge kreditnog posredovanja za klijente su besplatne.
  Postupak odobravanja stambenih potrošačkih kredita

  Prigovor


  Potrošač za oba kreditna posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika ili na e-mail kreditiranje@opereta.hr te putem pošte na adresu: Ulica grada Vukovara 20,  Zagreb ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka.

  Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje

  Zaštita potrošača 
  Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

  OPERETA NEKRETNINE
  partneri: PBZ, ZABA

  PBZ stambeni krediti: LINK


  Od 20.000 EUR do 350.000 EUR kunske protuvrijednosti za kredite uz zasnivanje založnog prava na nekretnini.

  Od 5.000 EUR do 40.000 EUR kunske protuvrijednosti za kredite bez zasnivanja založnog prava na nekretnini.

  *Iznos kredita koji se osigurava zalogom na nekretnini ovisi o procijenjenoj vrijednosti nekretnine.

  Zagrebačka banka stambeni krediti:


  Stambeni kredit
  Opće informacije stambeni kredit

  Zeleni krediti i krediti za mlade
  Opće informacije zeleni kredit

  Hipotekarni kredit
  Opće informacije hipotekarni kredit

  OPERETA ULAGANJA
  partneri: OTP / HPB / ERSTE

  Opće informacije HPB banke


  HPB stambeni krediti: LINK
  Opće info PBZ 2021. LINKOVI:

  Compare listings

  Compare