Prodaja i najam nekretnina

  Ulica grada Vukovara 20,  10000 Zagreb
  Telefon: +3851 3820 050
  Fax: +3851 3664 706
  Email: office@opereta.hr

  Ured Korčula

  Trg Petra Šegedina 7, 3. kat, Korčula
  Telefon: + 385 8001 177

  Projektiranje

  Ulica grada Vukovara 20,  10000 Zagreb
  Telefon: +3851 7793 440
  Fax: +3851 3664 706
  Email: projektiranje@opereta.hr

  Opereta d.o.o. za promet nekretnina
  Sjedište: Božidara Magovca 63, Zagreb
  OIB: 24059421894,
  MB: 01758730
  Poslovna jedinica 1: Ulica grada Vukovara 20, Zagreb

  Tvrtka je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080469835.
  Temeljni kapital u iznosu od 1.320.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.
  Član uprave Borislav Vujović, direktor, zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno.
  ŽIRO RAČUN :2484008–1101863014, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59, Zagreb.

  Opći uvjeti poslovanja

  Compare listings

  Compare