Kontakt

Prodaja i najam nekretnina
Adresa:
Ulica grada Vukovara 20
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon:
+3851 3820 050
Fax:
+3851 3664 706
Email:
office@opereta.hr
Mob:
+3851 3820 050
Projektiranje
Adresa:
Ulica grada Vukovara 20
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon:
+3851 7793 440
Fax:
+3851 3664 706
Email:
projektiranje@opereta.hr


Prostorije naše Agencije nalaze se u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 20. 
Radno vrijeme je po dogovoru, a za dolazak u Agenciju molimo Vas da se unaprijed najavite.

Opereta d.o.o. za promet nekretnina Sjedište: Božidara Magovca 63, Zagreb OIB: 24059421894, MB: 01758730 Poslovna jedinica 1: Ulica grada Vukovara 20, Zagreb Tvrtka je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080469835. Temeljni kapital u iznosu od 1.320.000,00 kn uplaćen je u cijelosti. Član uprave Borislav Vujović, direktor, zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno. ŽIRO RAČUN :2484008–1101863014, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59, Zagreb.