Nema komentara

Denis Loos

Evo koristim priliku iskazati svoje zadovoljstvo ljubaznošću i stručnošću Operetom, a posebno gđicom Ražov. Mi mali ljudi rijetko se nalazimo, u za nas ovako složenim situacijama, kao što je kupovina prve nekretnine.

Danijela je svojim stručnim vođenjem, korisnim savjetima taj stres smanjila na najmanji mogući. Mislim da mogu reći i u ime prodavatelja, a i mene osobno da smo cijeli proces kupovine obavili vrlo profesionalno i nadam se na obostranu korist.

Mislim da je Opereta sa svojim djelatnicima, visoko podigla letvicu profesionalnosti i ljubaznosti u ophodnji ljudima, koji su najvažniji, i njihovo zadovoljstvo je najbolja preporuka za budućnost.

Još jednom veliko ljudsko hvala Danijeli i preporuka budućim kupcima.

Lp

Denis Loos