Nema komentara

Zdenka Rimac

Poštovani team Operete,

zahvaljujemo se na visoko profesionalnom pristupu prilikom prodaje nekretnine, pri čemu se je vodilo računa o najmanjim sitnicama kojima mi kao prodavatelji nismo raspolagali. Posebno se zahvaljujemo voditelju teama gospodinu Mateju Samardžiću i gospodinu Mariju Švarcu kao  i ostalima koje nismo spomenuli. Cijeli postupak prodaje je prošao bez imalo opterećenja za nas kao prodavatelje u smislu prezentacije nekretnine, pripreme predugovora, ugovora i ostalo. Sve se na vrijeme obavlja, dostavlja, iskomunicira, potpisuje kod javnog bilježnika prema dogovoru, nema praznog hoda za vrijeme kupoprodajne procedure što je vrijedno spomenuti. Ako želite prepustiti mukotrpno traženje kupca za svoju nekretninu i ako želite da se o najmanjim sitnicama vodi računa, pronalaženje kupca prema adekvatnoj ponudi, prezentacija nekretnine, predugovori, ugovori, termini itd. – onda svakako preporučujemo agenciju OPERETA koja visoko kvalitetno obavlja kompletno posredovanje prilikom kupoprodaje nekretnine.

Uvjerili smo se na vlastitom primjeru stoga još jednom toplo preporučujemo agenciju za nekretnine OPERETA.

Ostajemo i dalje vjerni Vašoj uvaženoj kući kao i visoko stručnom teamu!

S poštovanjem,

Zdenka Rimac, direktorica tvrtke RIMC d.o.o.