APN KREDITI 2023. – pregled kamatnih stopa

Poznati su uvjeti kredita banaka u novom krugu subvencioniranih stambenih kredita.

U program subvencioniranja stambenih kredita prijavilo se 12 banaka. Pojedine banke dale su više modela kreditiranja u kojima kombiniraju visinu fiksne kamatne stope i rok trajanja fiksnog razdoblja.

  •  Efektivne kamatne stope kreću se od 3,12% do 3,75%.
  •  Nominalne kamatne stope kreću se od 2,50% do 3,50%.

Razdoblje fiksnosti kreće se od prvih 5 godina otplate kredita odnosno za vrijeme trajanja subvencije do 30 godina, uz različite visine kamatnih stopa.

Kako usporediti uvjete banaka?

Efektivna kamatna stopa predstavlja ukupni trošak kredita. Visina EKS-a ovisi o visini kamatne stope, roku otplate kredita, razdoblju fiksne i promjenjive kamatne stope, polici osiguranja nekretnine i drugim elementima.
No, najniži EKS nije garancija da ste odabrali najpovoljniji stambeni kredit!

Potrebno je proučiti i usporediti i ostale uvjete kreditiranja, primjerice:

  • status klijenta (podrazumijeva isplatu redovnih primanja u banci) – ako banka traži status klijenta, potrebno je otvoriti račun i usmjeriti redovna primanja u tu banku
  • visinu fiksne kamatne stope i koliko godina je kamatna stopa fiksna
  • visinu promjenjive kamatne stope nakon razdoblja fiksnosti, visinu fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i referentnu kamatnu stopu
  • otplatni plan za otplatu u anuitetima i za otplatu u ratama
  • ako je iznos kupoprodajne cijene viši od 100.000 EUR ili 1.500 EUR/m² neto korisne površine, potrebno je provjeriti pod kojim uvjetima banka odobrava stambeni kredit za tu razliku (po istoj kamatnoj stopi kao i za subvencionirani kredit ili po redovnoj kamatnoj stopi).

Subvencionirani krediti se odobrava na minimalno 15 godina stoga je bitno sagledati sve elemente.

Za pripremu ponuda najoptimalnijih za Vaše potrebe obratite se na:

Telefon: +38513820050
Email: office@opereta.hr
Instagram: opereta_kreditnoposredovanje
Facebook grupa: APN KREDITI – Sve na jednom mjestu

Ispunite našu prijavnicu za kredit: https: //https://lnkd.in/dG6fi-Un

Martina Mataić Škugor
Opereta kreditno posredovanje

Compare listings

Compare