Nema komentara

Subvencionirani stambeni krediti – osvrt na 2019.

Subvencionirani stambeni krediti – osvrt na 2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je novi krug subvencija. Prijave će biti moguće od 30. ožujka do 8. travnja 2020. godine.

Isto Ministarstvo objavilo je statističke podatke o provedbi subvencioniranja stambenih kredita u 2019. godini. Pripremili smo za vas pregled i usporedbu podataka od 2017. do 2019.

 

 

  2017.* 2018.** 2019. ***
Broj zahtjeva 2.399 3.033 4.260
Prosječna dob korisnika 35 34 33
Prosječni iznos kredita 67.500 EUR 66.600 EUR 69.500 EUR
Prosječni rok otplate kredita 20 godina 21 godina 21 godina
Prosječna veličina stana 69 m2 68 m2 72 m2
Prosječna cijena stana 1.160 EUR/m2 1.235 EUR/m2 1.280 EUR/m2

 

* Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Provedba subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene u 2017. god.

** Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Provedba subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene u 2018. god.

*** Javno obavljeni podaci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

 

  1. u odnosu na 2017.
  • u 2019. zaprimljeno je 78% više zahtjeva
  • prosječna dob korisnika subvencije, rok otplate kredita, prosječna veličina stana te prosječni iznos kredita su bez značajnijih promjena
  • prosječna cijena stana u 2019. viša je za 10%

 

  1. u odnosu na 2018.
  • u 2019. zaprimljeno je 40% više zahtjeva
  • prosječna dob korisnika subvencije, rok otplate kredita i prosječna veličina stana su bez značajnijih promjena dok je prosječni iznos kredita u 2019. veći za 4,4%
  • prosječna cijena stana u 2019. viša je za 3,64%

 

U 2019. godini zabilježen je rast u svim županijama po broju subvencioniranih stambenih kredita u odnosu na 2018., a najveći rast zabilježen je u Požeško-slavonskoj županiji za 180%, Šibensko-kninskoj za 103%, Međimurskoj za 77% te Vukovarsko-srijemskoj županiji za 70%.

Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja (od 2017. do 2019.) više od 9.400 obitelji osiguralo svoj dom. Do danas je rođeno više od 1.100 djece čime je ostvareno pravo na dodatno subvencioniranje u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu.

Autor:  Martina Mataić Škugor